Uvjeti korištenja

Podijeli

   

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Lively Roasters d.o.o.

Vrsarska 2, 10000 Zagreb, Hrvatska.

OIB: 48618475184.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava: Marko Brajković.

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 04430018.

E-pošta: info@livelyroasters.co

ZNAČENJE IZRAZA NAVEDENIH U OVIM OPĆIM UVJETIMA

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i Ugovora na daljinu, od Članka 57. do Članka 80., Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18)

Prodavatelj – trgovačko društvo Lively Roasters d.o.o., Vrsarska 2, 10000 Zagreb, OIB: 48618475184.

Web mjesta – web stranica/e i web trgovina/e u vlasništvu Prodavatelja, kao što su www.gesha.co, www.livelypharm.com i www.livelyroasters.co.

Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.

Korisnik web mjesta – svaka osoba koja web mjesta koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenje web mjesta – pristup web mjestima radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina.

Online kupnja ili Web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem web mjesta.

Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na web mjestima, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na Web mjestima je trgovačko društvo Lively Roasters d.o.o. (u daljnjem tekstu „Lively Roasters“ ili „Prodavatelj“). Korištenjem usluga Web mjesta, Web trgovine i svih pridruženih stranica, servisa i usluga na Web mjestima smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Lively Roasters Web mjesta i Web trgovina, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje web mjesta i web trgovina.

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici Web mjesta dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nude Web mjesta.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Web trgovine kao i sav ostali sadržaj Web mjesta, zbog čega su Korisnici Web mjesta dužni prilikom svake posjete istom Web mjestu pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na Web mjestima.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Web mjestima i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Web mjesta ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Web mjesta.

Lively Roasters sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Lively Roasters ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

WEB SHOP – SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko kupac upiše ispravne tražene podatke na za to predviđenom mjestu na Web mjestima. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Lively Roasters za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac popunjavanjem forme i zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda putem Web mjesta i Web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda . Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene prijave (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na Web mjestima, a uz svaki proizvod navedeni su opisi proizvoda i cijena proizvoda .

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Stavi u košaricu“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Plaćanje“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Detalji o naplati“ na kojoj je potrebno unijeti podatke o kupcu I adrese dostave.

Ukoliko želite dostavu R1 računa na elektronsku poštu, ispunite i podatke o poduzeću.

Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine I odabirom „Naručite“ na stranici „Blagajna“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju te adresi naplate. Ukoliko želite ovdje možete promijeniti način plaćanja ili dodati kupon ako ga posjedujete.

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke u tom slučaju molimo Kupca da pošiljku ne preuzima. Ukoliko Kupac oštećenje utvrdi nakon otvaranja pošiljke, molimo da sačuva originalnu ambalažu i prijavu podnese na email: info@livelyroasters.co kako bi u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te sukladno članku 77. stavak 5. zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom u slijedećim postocima:

0% ako proizvod nije korišten i ambalaža je bez nedostataka,

15% ako je oštećena ambalaža,

25% ako nema ambalaže.

CIJENA

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u fizičkim trgovinama budu različite od cijena na Web trgovini Web mjesta.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Cijena je utvrđena za svaki pojedinačni proizvod. Proces upisivanja cijene na web stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške zbog ljudskog faktora. Takve situacije su izvanredne i za njih se Lively Roasters unaprijed ispričava svojim kupcima. Lively Roasters će biti prisiljen obavijestiti kupce o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni i nemogućnosti isporuke za naručeni proizvod sa krivom cijenom po konkretnoj narudžbi.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine:

Pouzećem – u gotovini (Samo za RH)

Maestro® i MasterCard® – jednokratno

Visa® i Visa® Electron – jednokratno

Diners® i Discover® – jednokratno

JCB® – jednokratno

UnionPay® – jednokratno

American Express – jednokratno

 

Kada je izvršena i vidljiva uplata (pouzećem nakon plaćanja djelatniku kurirske službe) smatra se da je sklopljen kupoprodajni ugovor.

Prilikom plaćanja pouzećem, narudžba se plaća u točnom iznosu djelatniku kurirske službe prilikom preuzimanja paketa.

IZJAVA O SIGURNOSTI PLAĆANJA

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Prijava korisnika

Narudžbe

Izričito se slažem s i prihvaćam uvjete korištenja.

Odustani     Pošalji

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Uvjeti korištenja.